Uzman Psikiyatrist
Dr. F. Volkan YÜKSEL
BEDEN SAĞLIĞIMIZ ÖNEMLİ, YA RUH SAĞLIĞIMIZ ?

Dr. Fatih Volkan Yüksel Kimdir?

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlkokulu Yalova’da, ortaokulu İSTEK Vakfı okullarından Beyhan Aral Lisesinde, liseyi ise Üsküdar Fen Lisesinde okudu. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Bölümünden mezun olup "Tıp Doktoru" oldu. 2001-2005 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Psikiyatri Kliniğinde ihtisasını tamamladı. Gelibolu Asker Hastanesindeki askerlik görevinin ardından, 2007-2010 yılları arasında Manavgat Devlet Hastanesinde “Psikiyatri Uzmanı” olarak çalıştı. 

2008 yılı sonunda Manavgat Psikiyatri Kliniği'ni hizmete açan Dr. F. Volkan Yüksel halen burada çalışmaktadır.

Hekimlik mesleğinde eğitimin hiçbir zaman bitmeyeceğine inanan Dr. F. Volkan Yüksel, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneğinden (CETAD/İstanbul) aldığı eğitimi 09/05/2009 tarihinde bitirmiş ve "Cinsel Terapist" ünvanını almıştır.

Ayrıca Doçent Dr. Hakan TÜRKÇAPAR’ın verdiği Bilişsel Davranışçı Terapi (Ankara/2009) kursunu tamamlamıştır. 

2010 yılında Türk Uyku Tıbbı Derneği tarafından düzenlenen "Temel Uyku Tıbbı Kursunu"  başarıyla bitirmiştir.

Antalya Merkezde de hizmet vermek amacıyla; Uzman Psikolog, Psikolog ve Psikolojik Danışmanın çalıştığı Empati Aile Danışma Merkezini (www.empatipsikoterapi.com) 2010 yılında kurmuştur.

2011 yılında toplumu bilgilendirmek, psikiyatri ve psikolojiye karşı bulunan önyargıyı azaltmak için "Empati Aktüel Psikiyatri ve Psikoloji Dergisi"ni çıkartmaya başlamıştır. 

Psikiyatrinin birçok alanında sunumu, yurtiçi ve yurtdışı hakemli dergilerde yayınlanmış bilimsel yayını olmasına rağmen daha çok "Cinsel İşlev Bozuklukları", "Anksiyete (Sıkıntı-Bunaltı) Bozuklukları", "Depresif Bozukluklar", "Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar", "Bipolar Bozukluk", "Bireysel Psikoterapi", "Aile-Eş-Çocuk ve Ergen Terapisi", "Alkol-Madde Bağımlılığı" ile ilgilenmektedir.YURT DIŞI YAYINLAR

 1. Yuksel FV, Basterzi AD, Goka E.
  Venlafaxine-induced mania.
  Can J Psychiatry. 2004 Nov;49(11):786-7.
 2. Yuksel FV, Kisa C, Aydemir C, Goka E.
  Sensory deprivation and disorders of perception.
  Can J Psychiatry. 2004 Dec;49(12):865-6.
 3. Yuksel FV, Tuzer V, Goka E.
  Escitalopram intoxication.
  Eur Psychiatry. 2005 Jan;20(1):82.
 4. Göka E, Yüksel FV, Göral FS.
  [Projective identification in human relations]
  Turk Psikiyatri Derg. 2006 Spring;17(1):46-54. Review. Turkish
 5. Aydemir, C., Göka, E., Kisa, C., Kurt, A., ve Yuksel
  FV., “Dyskinesia and soft neurological signs in schizophrenia”,
  International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 9(4), 238-243 (2005)
 6. Tüzer, V., Tuncel, A., Göka, S., Bulut, SD., Yüksel, FV., Atan A. ve Göka, E.
  Marital adjustment and emotional symptoms in infertile couples: gender differences
  Turk J Med Sci 2010; 40(2): 229-237.

 

YURT İÇİ YAYINLAR

 1. Yüksel, FV., Kısa, C., Yalçın, ES., ve Göka, E., “Postpartum
  psikoz”, 3P Dergisi, 12(ek 4), 21-29, (2004)
 2. Yuksel, FV., Kurt, A., Tüzer, V., Göka, E.,
  "Unipolar Mani", Klinik Psikiyatri Dergisi, 7, 161-166, 2004
 3. FV Yüksel, E Göka, Ş Göka
  Oküler yakınmayla başvuran psikiyatrik hasta
  Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 2005; 13(1):55-59
 4. Kısa, C., Yüksel, FV., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Karbamazepin
  tedavisi sırasında gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu
  sunumu”, Türkiye'de Psikiyatri Dergisi, 8(1):50-53, (2006)
 5. Kurt, A., Yüksel, FV., ve Kısa, C., “Elektrokonvülsif tedavi,
  anestetik ajanlar ve psikotropik ilaçların etkileşimi”, Psikiyatri
  Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi, 11(ek 4), 39-43, (2003)
 6. Göka E, Göral FS., Yüksel FV.,
  Birbirimize Ne Yapıyoruz? İnsan İlişkilerini Kavramanın Bir Aracı Olarak Yansıtmalı Özdeşim
  Avrasya Dosyası, Cilt.10, No 1, İlkbahar 2004, ss.279-314

POSTERLER

 1. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Marfan
  sendromu ve psikotik bozukluk komorbiditesine ilişkin bir olgu
  sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık
  Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program ve Bildiri Özet Kitabı, 196-
  198, (2004).
 2. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “ Charles Bonnet
  sendromu: Bir olgu sunumu”, VIII. Bahar Sempozyumu, Türkiye
  Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, 14-18 Nisan, Antalya, Program
  ve Bildiri Özet Kitabı, 192-193, (2004).
 3. Yüksel, FV., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka, E., “Mirtazapin’in
  neden olduğu mani”, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası,
  Program ve Bildiri Özet Kitabı, 742-743, (2004).
 4. Yüksel, FV., Yalçın, ES., Kısa, C., Aydemir, Ç., ve Göka,
  E., “Aşırı doz ketiapin alımına ilişkin iki olgu sunumu”, 40. Ulusal
  Psikiyatri Kongresi, Efes, Kuşadası, Program ve Bildiri Özet
  Kitabı,744-745, (2004).
 5. Yüksel, FV., Kısa, C., ve Göka, E., “Uyaran eksikliği ve algı
  kusurları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya,
  Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 628-630, (2003).
 6. Kısa, C., Yüksel, FV., Göka, E., “Karbamazepin tedavisi sırasında
  gelişen hiponatremi ve sonuçları:Bir olgu sunumu”, 39. Ulusal
  Psikiyatri Kongresi, Antalya, Kongre Bildirileri Özet Kitabı, 349-
  351, (2003).
Her Hakkı Saklıdır Dr. F. Volkan YÜKSEL © 2018
 
Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Caddesi Orkide Apartmanı No:37/1
Muratpaşa Antalya Türkiye
Tel : 0242 316 21 22 - 0242 746 47 00
0530 466 98 87